home Top Car Crashes Blender tutorial – simple car crash animation (Blender tutoriál – animace destrukce automobilu)

Blender tutorial – simple car crash animation (Blender tutoriál – animace destrukce automobilu)Postup k vytvoření animace destrukce vozidla (není zahrnuta fyzikální animace jednotlivých částí automobilu při jízdě – vozidlo se chová jako celkový model), s využitím Soft Body a Rigid Body fyziky v Blenderu 2.69. Postup k vytvoření modelu vozidla zahrnut není (model lze stáhnout z internetu)

Download car model used in this video: